சாதனைகள்

மாண்புமிகு புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்கள் முதல் அமைச்சார் ஆக 2011 இல் பதவி எட்டரை பிறகு பல மக்கள் நல திட்டங்களை செவ்வனே செயல் படுத்தினார்கள்.

மேலும் படிக்க

செவ்வாய், பெப்ரவரி 7, 2017 - 08:24

மாண்புமிகுமுதல்சமைச்சர்   அம்மா அவர்களின் நல திட்டங்களால் எல்லா தரப்பு மக்களும் பயன் அடைந்தார்கள் . தமிழகத்தை வளர்ச்சி பாதியில் கொண்டு செல்வதே புரட்சி தலைவி அம்மாவின் ஒரே நோக்கமான  இருந்தது. அதற்க்கு அத்தாட்சி இந்த இரண்டாம் வருட சாதனைகள் 

மேலும் படிக்க

செவ்வாய், பெப்ரவரி 7, 2017 - 08:26

மாண்புமிகுமுதல்சமைச்சர்   அம்மா அவர்களின் நல திட்டங்களால் எல்லா தரப்பு மக்களும் பயன் அடைந்தார்கள் . தமிழகத்தை வளர்ச்சி பாதியில் கொண்டு செல்வதே புரட்சி தலைவி அம்மாவின் ஒரே நோக்கமான  இருந்தது. அதற்க்கு அத்தாட்சி இந்த இரண்டாம் வருட சாதனைகள் 

மேலும் படிக்க

செவ்வாய், பெப்ரவரி 7, 2017 - 08:28

பால் உற்பத்தியாளர்கள் நலன் காக்க புதிய பால் கூட்டுறவு சங்கங்கள், மீன்வளம் பெருகி ,மீனவர் நலன் காக்க எண்ணில்லாத் திட்டங்கள், வாடிடும் மக்களுக்கு வாழ்வளிக்கும் திட்டங்கள், விரைவான ,வெளிப்படையான சேவைக்கு வணிகவரி துறை கணினிமயம் ,போன்ற பல் வேறு திட்டங்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்கள் நான்காம் ஆண்டு செயல் படுத்தினார்.

மேலும் படிக்க

செவ்வாய், பெப்ரவரி 7, 2017 - 08:30

மக்களால் நான் , மக்களுக்காகவே நான் என்று என்பதை அடிக்கடி சொல்லி வருகிறேன் ,அதைப்போலவே மக்களால் எனது தலைமையிலான அரசு, மக்களுக்காகவே எனது தலைமையிலான அரசு  என்பதையும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் . மாண்புமிகு புரட்சித்தலைவி அம்மாவின் இந்த வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப அம்மா அவர்களின்thittangal அமைந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க

செவ்வாய், பெப்ரவரி 7, 2017 - 08:32
பகிர்