இரண்டாம் ஆண்டு சாதனைகள்

மாண்புமிகுமுதல்சமைச்சர்   அம்மா அவர்களின் நல திட்டங்களால் எல்லா தரப்பு மக்களும் பயன் அடைந்தார்கள் . தமிழகத்தை வளர்ச்சி பாதியில் கொண்டு செல்வதே புரட்சி தலைவி அம்மாவின் ஒரே நோக்கமான  இருந்தது. அதற்க்கு அத்தாட்சி இந்த இரண்டாம் வருட சாதனைகள் 

மேலும் படிக்க

பகிர்